Palmmicro Name Logo
 
   
AR1688铃音和通话保持音乐
  
简单说明注意事项. 用来产生铃音和通话保持音乐的原始PCM文件.
铃音文件 通话保持音乐文件 内容 格式 大小 更新日期
ringtone_bj.zip holdmusic_bj.zip 北京一夜 ZIP 148K 2007/04/06
ringtone_cw.zip holdmusic_cw.zip 隐形的翅膀 ZIP 159K 2007/04/06
ringtone_kilo.zip holdmusic_kilo.zip 千里之外 ZIP 147K 2007/04/06
ringtone_molihua.zip holdmusic_molihua.zip 茉莉花 ZIP 130K 2007/04/06
ringtone_rrr.zip holdmusic_rrr.zip Ring Rng Ring ZIP 146K 2007/04/06
ringtone_sbell.zip holdmusic_sbell.zip 铃儿响叮当 ZIP 143K 2007/04/06
ringtone_turkey.zip holdmusic_turkey.zip 土耳其进行曲 ZIP 79K 2007/04/06
ringtone_wawa.zip holdmusic_wawa.zip 娃娃 ZIP 155K 2007/04/06
ringtone_xuanmu.zip holdmusic_xuanmu.zip 旋木 ZIP 106K 2007/04/06
ringtone_prettyboy.zip holdmusic_prettyboy.zip PrettyBoy ZIP 144K 2007/04/06
ringtone_supermario.zip holdmusic_supermario.zip 超级玛莉 ZIP 156K 2007/04/06
ringtone_widow.zip holdmusic_widow.zip 风流寡妇圆舞曲 ZIP 121K 2007/04/06
ringtone_wysnaa.zip holdmusic_wysnaa.zip 《诺丁山》主题曲 ZIP 127K 2007/04/06
ringtone_yesterday.zip holdmusic_yesterday.zip 昨日重现 ZIP 130K 2007/04/06
ringtone_gohome.zip holdmusic_gohome.zip 回家 ZIP 123K 2007/04/06
ringtone_radetzky.zip holdmusic_radetzky.zip 拉德斯基进行曲 ZIP 125K 2007/04/06
ringtone_raj.zip holdmusic_raj.zip 罗密欧与朱丽叶 ZIP 125K 2007/04/06
ringtone_forest.zip holdmusic_forest.zip 森林狂想曲 ZIP 140K 2007/04/06
ringtone_mhwgo.zip holdmusic_mhwgo.zip 我心永恒 ZIP 133K 2007/04/06
ringtone_fls.zip holdmusic_fls.zip 四小天鹅 ZIP 118K 2007/04/06
ringtone_spain.zip holdmusic_spain.zip 西班牙斗牛士 ZIP 126K 2007/04/06
ringtone_ttpolka.zip holdmusic_ttpolka.zip 闲聊波尔卡 ZIP 116K 2007/04/06
ringtone_edelweiss.zip holdmusic_edelweiss.zip 雪绒花 ZIP 87K 2007/04/06
ringtone_auldlangsyne.zip holdmusic_auldlangsyne.zip 友谊地久天长 ZIP 121K 2007/04/06
ringtone.zip holdmusic.zip 标准振铃音 ZIP 192K 2007/04/06